Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: 1. března 2017

Bezpečnost až na prvním místě

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Klient uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele služeb po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti klienta vymazat z naší databáze. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje klientů dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje klientů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro případné doručení dokumentů nebo zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Jinými slovy,
respektujeme vaše právo na soukromí, také si ho hlídáme. Uděláme vše, abychom ochránili i to vaše!

Máte-li obavy nebo pochybnosti,
neváhejte se obrátit na studio@histogram.cz!

Cookies Policy

Poslední aktualizace: 1. ledna 2017

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Název cookie – sušenka asociuje zvyklost ze Spojených států nebo Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek
  • při zapamatování přihlašovacích údajů našich čtenářů, takže je nemusí pokaždé zadávat;
  • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama, když mají zakoupený premium obsah.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

Jaké soubory cookies používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (námi nastavená doba je 12 měsíců, nebo může záviset na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie (P – persistent, S – session, N – liší se):

Facebook (P), AdWords (P), php (L), Google Analytics (P), https_enabled (P), Twitter (P)

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Elektronická evidence tržeb

Poslední aktualizace: 1. března 2017

Vážení klienti,

od 1. 3. 2017 je možné za provedené služby platit pouze převodem na účet. Hotovost ani kartu od vás nepřijmeme. Tento krok jsme se rozhodli učinit vzhledem k účinnosti nového zákona o elektronické evidenci tržeb (112/2016 Sb.), pro nás by to byla velká administrativní zátěž a nemohli bychom se naplno věnovat vašim požadavkům. Elektronická evidence tržeb se nás tak netýká a nejsme povinni vám vydávat účtenku s FIK a BKP kódem. Ostatní právní náležitosti tím nejsou nijak dotčeny.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a nadále s námi budete spolupracovat. Jsme otevřeni všem vašim přáním. Děkujeme.

Máte-li dotazy ohledně EET,
napište Lukášovi na e-mail lukas@histogram.cz.